Се храниме здраво и го користиме приборот за јадење право 4-6 години

Активноста може да ја погледнете на следниот линк: