Подај ми ја топката 2-3 години

Активноста може да ја погледнете на следниот линк: